Project Description

Hotel Hill

Predstavlja zastitni znak Jagodine. Učešćem u opremanju hotela sa tapetama i tkaninama upotpunili smo ambijent, dali lični prepoznatljiv pečat prostoru i realizovali ideju Projektanta.