Nije. Ukoliko se tapete postavljaju na jedan zid kao detalj potreban je jedan dan. Ukoliko se tapete postavljaju na sve zidove potrebno je nekoliko dana.