Naravno, u ponudi imamo i nezapaljive tkanine, kao i tkanine koje štite od prodora svetlosti i buke.