Skidanjem našeg tapeta ne dolazi do oštećenja zidova ukoliko su pre lepljenja bili pripremljeni , samo izgletovani ili okrečeni, bez vidnih oštećenja.